Начало   За партньори   Тиражиране   Online магазин   A/V речник   Цени   За контакти     
 

БО HD (хай дефинишън) студио предлага:

  • прехвърляне на видеозаписи върху DVD/VCD (от формати VHS, VHS-c, MiniDV, Hi8, Video8, Digital8)...

  • тиражиране (размножаване) на DVD/CD/VHS...  тук

  • печат върху рекламни DVD/CD ...

AVI – съкратено от Audio Video Interleave – аудио и видео разнообразяване. AVI e формат за запис на файлове, подобно на MP3 или JPG. За разлика от тях, обаче, форматът AVI е от тип “контейнер”, т.е. може да поддържа широка гама от видео/аудио компресия, използвайки различна комбинация от кодеци (например DivX видео + WMA аудио или Indeo видео + PCM аудио).

Beta (Betamax) – стандарт за потребителско видео, разработен от Sony през 1980 година, който впоследствие Sony отказва да поддържа, отстъпвайки на конкуренцията на по-масово разпространения (но с по-лоши технически параметри) стандарт VHS.

CD – съкратено от Compact Disc – компакт диск. Тънък кръгъл отражателен диск, предназначен за съхранение на цифрова информация под формата на микроскопични ямки, която може да се разчита с помощта на лазер. CD носителите са широко разпространени за възпроизвеждане на аудио и други цифрови данни. Всеки диск съдържа около 600 мегабайта информация или около 74 минути аудио запис.

Digital8 – стандарт за цифров запис върху магнитни ленти от типа Hi8, 8mm Digital8. Лентите Digital8 са по-големи, в сравнение с тези – формат Mini DV, но се считат за по-евтини.

DivX – форма на DVD запис с добавена специална технология за кодиране, оригинално предназначена за целите на системата “заплащане за еднократно гледане”. DivX стандартите не поддържат широкоекранни формати, специални ефекти - многоезични субтитри, сцени, снимани от различни ъгли, многоезични дублажи - с което отстъпва на стандартните DVD носители.

DVD – съкратено от Digital Versatile Disc – цифров диск за многостранна употреба. Оптичен компакт диск, с размер 5 инча в диаметър, предназначен за съхранение на данни, видео и аудио информация за филми, музика, компютърни игри и др. DVD съхранява видеоинформация, като използва компресия MPEG-2 и цифров аудиосигнал - предимно AC-3 (цифров долби съраунд звук) или DTS.

Hi-8 – стандарт на аналогов видеозапис върху 8 милиметрова магнитна лента, който подобно на Super VHS (S-VHS) се характеризира с по-ярка луминисцентна резолюция по сравнение със стандартния 8-милиметров формат. За разлика от композитния видеостандарт при Hi-8 цветната част от сигнала (хроматичността) е отделена от сигнала на яркостта (луминисцентността). Резолюцията при Hi-8 стандарта може да достигне до 400 хоризонтални линии.

Mini DV – стандарт на цифров запис, използван от Mini DV камерите. Стандартът поддържа максимална хоризонтална резолюция от повече от 500 линии. Предимство на стандарта е неговата компактност и широкоразпространен софтуер за специални ефекти.

MPEG-2 – висококачествен аудио и видео формат за компресия разработен от Motion Picture Experts Group. Подобен е на формата MPEG-1, но използва по-висока степен на компресия - от 3,5 до 10 мегабайта за секунда. MPEG-2 осигурява високо качество на изображенията при DVD, DBS (директни сателитни програми) и HDTV (усъвършенстван високо разделителен формат).

NTSC – съкратено от National Television Systems Committee – Национален съвет по телевизионните системи – федералната агенция, учредена през 1953г. за внедряванет на аналогова цветна телевизия в САЩ. Стандартът NTSC за видео предаване изисква аналогов сигнал с формат 4 към 3, и максимална резолюция от 525 хоризонтални линии. Той създава две отделни полета, всяко едно през 1/16-та от секундата , и ги комбинира, за да се оформи пълно зрително поле 30 пъти в секунда. Хоризонталната сканираща скорост на NTSC видеото е 15750 Hz. За вида на TV сигнала в някои страни, натиснете тук.

PAL – телевизионен стандарт, разработен в Англия и Германия и използван в много страни на Европа (включително България). PAL стандартът, подобно на стандарта SECAM, е въведен през 1967г. за възпроизвеждане на образи с максимална резолюция от 625 хоризонтални линии. За вида на TV сигнала в някои страни, натиснете тук.

S-VHS - съкратено от Super VHS. Аналогов видеоформат, който се характеризира с по-ярка луминисцентна резолюция по сравнение с VHS формата. За разлика от композитния VHS стандарт, при S-VHS цветната част от сигнала (хроматичността) е отделена от сигнала за яркостта (луминисцентността). Резолюцията при S-VHS може да достигне до 400 хоризонтални линии.

SECAM – Телевизионен стандарт, разработен във Франция и използван във Франция, Русия и редица други страни. SECAM стандартът, подобно на стандарта PAL, е въведен през 1967г. за възпроизвеждане на образи с максимална резолюция от 625 хоризонтални линии. За вида на TV сигнала в някои страни, натиснете тук.

VHS - съкратено от Video Home System – домашна видеосистема. Широко-разпространен, макар и не много качествен формат за запис върху магнитна лента с широчина половин инч и възпроизвеждане с домашни видеокасетофони (VHS, VCRs). Технологията на записа е подобна на тази на аудиокасетите. VHS форматът възпроизвежда малко повече от 200 линии хоризонтална резолюция.